Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 2.000.000 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (13.000.000)] (Đã post Báo cáo thu-chi 02/5/2014)

 

21/5/2014, Lãi ngân hàng (21/02/2014 đến 21/5/2014): +266.500 (đã chuyển sang kỳ hạn 6 tháng -> lần tới 21/11/2014)

17/7/2014, Đóng niên liễm 2014: +1.000.000 (Công500.000, Hòa(780)500.000)

20/7/2014, nhập quĩ khoản tiền tồn Du lịch Hè: +1.680.000

 

Tồn quĩ: 4.946.500 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (13.000.000)]

 

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.