Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Đập Hoover , Nevada

Thiệt là quá vui, anh em mình lâu lắm mới có dịp gặp măt nhau, tiệc tùng bù khú trong hai ngày.
1.
Ex Thành một thân một mình bỏ tất cả (Exa - Exo..) làm chúng ta liên tưởng đến chuyện hai ngàn năm trươc, các Tông đồ đã bỏ tất cả mọi sự mà đi theo tiếng gọi cuả Thầy. Nay, ngài Thành (Mỡ) đã tạm gát công viêc bề bộn, hai đứa con trai to lớn (Giống như Mỹ Trắng..Theo lời Dũng (Ruồi) tán phét..) mà theo tiếng gọi cuả bầy..Ex luro 68 quạ quạ. Riêng sư kiên này đã đáng đưọc phong phó tế rồi....
Theo Tin CNN/Exluro68/HaiNgoai/vittrời.com, thì vào 10: PM ngày July 27,tai Nevada state, city of Las Vegas, at buffet restaurant of Treasure Island, Ngài Thành Vũ đã được phong làm Phó tế muôn đời (Vĩnh viễn) theo phẩm hàm LungTungsêđê dứơi sự chứng kiến cuả Mister waiter (Retired) nhà hàng Buffet.
2.
Ba Thầy Trò ( DR và hai con...ốm o gầy mòn..) đã cất công Tây du ..(Ký).. sang tận Gaveston, Houston, Texas thỉnh Đúc NGài phó tế Thành về, vuợt qua ngàn dặm, ngủ bờ ngủ bụi, bể bánh xe dọc đường....Xin thành kình ghi ân.
3. Ngài Vua thợ lặn Phan Xuan Hoa...sau mấy mươi năm quy ẩn giang hồ.. không ai được thấy mặt ( Trừ Santo avocado maximino loco..Bách), nay vì tình bạn thuở niên thiếu, đã xuống núi, từ miền Florida bên Đông, đã dắt bầu đoàn thê tử sang thăm, ngày đêm không ngơi nghỉ. Ngày thì đi (Máy bay), đêm thì ngắm sao.. tựa như ba vua trên dường đi sang Israel ngày xua.
Ôi, quả là đáng phục lắm thay !!!!.
Nhân tiên đây, xin thôg báo cho anh em..Exluro 68 có một nhân tài Piano..(mà chúng ta gọi là Pi -a -(con) -nít. Wow!!! nhỏ xíu mà đánh (chơi, phay... chứ không phãi đập phá đàn ..như một vài Exluro ngày xưa đã phá cây đàn Piano cuả Anh Sơn...đề trong phòng học TCV cho bõ ghét.) đàn chẳng thua gì Tư Thiên. Matthew (Tên cùa nhân tài exo con Hoà Phan...) quả là sóng sau vuợt lên sóng trước...
4. Niên TRưởng Ân Khổng .. đã kéo đại quân 3 đời từ Riverside sa mạc bụi mờ tới quân Cam họp mặt. Niên Trưởng cùng Phu nhân, Con gái Duợc sĩ va Con rể Dược Sĩ kiêm Ca trưởng kiêm đàn sỉ.. cũng đã tham dư thánh lể sốt sắng.. phụ giúp đệm đàn keyboard cho buỗi lể trịnh trọng.. không thua nhà thờ Chính tòa. Nói là ba đời thiệt không ngoa, Niên trưởng có đem theo cô cháu ngoại vàng ngọc... mới chịu rửa tội tháng rồi. Ôi Tam đai dồng đường, phước nhu Đông Hải..Quí lắm thay...Quí lắm thay..!!!!
5.
Trung tâm buồi lễ là Đức chuẩn Vít Vồ - kiêm Xử lý thường vụ giáo phận xì gòn..Thầy cả Hùng Đổ. Ngài đã cho một bài giảng ( hơi dài...) thật có ý nghỉa...Trong đó, ngài khuyên anh em (đại gia Exluro VN...) nên mỡ rộng tay giúp cho những nguòi kém may mắn hơn.. (thí dụ như DM này...) như một hành động tạ ơn Thiên Chuá..( Ngài còn nói nhiều điều khác .. nhưng DM vì quá đói bụng... nên quên hết....). Đi cùng xe với Ngài tới LasVegas, nên được ( bị..) đọc kinh 50 - được (bị..) đi thăm Đền Đức Me LaVang LasVegas..làm cho mình thấy mình thánh thiện quá chừng..... Hùng qủa thât là một CHÂN TU!!!!.
6.
Nói dến Chân Tu, ta phải nhắc đến CHÂN PHUƠC Nguyễn Trường Khoan (MA in Theology - Guru in sainthood -Expert in Latin - Đọc kinh còn nhiều hơn các xơ dòng kín..) Anh Khoan và Chi Loan (Exa) là đầu tàu trong buổi hơp mặt này. Anh Khoan nghiên cúu đầy đủ.. luôn tiên phong dẫn đường anh chị em trong nhóm...trong cuôc đi bộ khám phá LasVegas Strip.. Chị Loan thì luôn tươi cưòi .. nhắc nhở chụp hình....ôi vui quá.

Vài hàng chia xẻ cảm nghỉ về cuôc hội ngô Exluro hải ngoai cuối tuần qua. Hình ảnh thì đã nộp cho DR để post lên rồi.
DM

1 nhận xét:

C"N" nói...

Ôi tình EX 68, mong tình bạn luôn nồng ấm!

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.