Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Đập Hoover , Nevada

Thưa bác Ruồi,
Bác đang bận việc ngoạn cảnh mà còn nhín thời gian để pót hình cho anh em xem thì quả là chí tình. Các bác bên Mỹ đều đẹp giai, không thua kém Cha Hùng là bao. Xin cảm ơn bác Ruồi và các bác đã chia sẻ.
Nay kính.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.