Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Đập Hoover , Nevada

Ex 800 và anh em
Khi họp lớp ai cũng chung nhận xét là Ex 781 và Ex 802 đều rất đẹp trai và trẻ trung. Anh em có yêu cầu 2 Ex này chụp hình chung để anh em so sánh, bình bầu.
Theo thiển ý của tôi về đường " đạo mạo" có nhiều vị vì cao tuổi, nhưng cũng có các bậc"bệnh nhân" đi đứng ngả nghiêng và khệnh khạng"
Nếu các bậc đó mà tụ họp thì rất nhiều chuyện để kể.
Bác đừng quên là qua năm 2015 là bắt đầu mừng thọ ( lên lão 60 tuổi) ex 775 cứ thế mà tuần tự cho đến 2018 bác ạ. Như dự định trước của ngài GSTSTQ lúc đó chỉ đãi món cháo thôi!!!!
Bên US này đi đâu với Ex 784 người ta cũng tiếp ngài như "Á vít vồ" rồi. Anh em 68 bên này đang suy tính 2 mốc quay về quê mẹ
Một là ngày lớp 68 có vít vồ
Hai là năm 2018 kỷ niệm kim khánh nhập trường.
Ước gì được như vậy.
         Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.