Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

RE: Chúc mừng Ân&Liên lên chức Ông à Ngoại

Chúc mừng hai bạn có được điều mà không bao giờ tui có được, vì tui chỉ có 2 boys.

Ex Paul 798

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.