Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học!

Hi All Exs,

Tình cờ, ngày hôm qua mình đọc một tài liệu tại http://vietcatholic.org/News/Html/122095.htm

Các bạn xem qua. Trong đó có đoạn như sau:

"Người Công Giáo Latinh chu toàn luật buộc dự lễ Chúa Nhật, ngay cả khi phụng vụ được cử hành không phải là của Chúa Nhật tương ứng, thí dụ, nếu người ấy tham dự một lễ cưới, thánh lễ an táng, hoặc thậm chí một Thánh Lễ tối thứ Bảy trong một cộng đoàn tu sĩ, mà theo thói quen là Thánh Lễ ngày thường vào buổi tối."

Vậy là sao? 
Mình thường nghe là nếu chiều thứ bảy, khi tham dự thánh lễ với các bài đọc không phải chính ngày Chúa Nhật, thì không được xem là đã chu toàn luật buộc dự lễ Chúa Nhật.


ExLiên.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.