Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Lễ khánh thành DCV

Thưa anh em
Nhân dịp khánh thành DCV , tòa giám đã gửi khoảng 1500 thiệp mời.
Anh Trí Dũng( Ex Luro Sai Gòn) đã ưu tiên gửi cho lớp 68 bốn thiệp ( Xem tập tin đính kèm)
Xin các ex ( exa, exo không có tiêu chuẩn này) đăng ký 3 người nữa để cùng đi với LT 763 trong ngày mai.
NB: Ex Cầu và quỹ đã đóng góp cho việc hoàn tất DCV rồi. Anh em đi tham dự không bị ràng buộc bất kỳ điều khỏan nào khác.
Xin anh em vui lòng trả lời thư hay gọi điện thoại xác nhận việc tham dự trước 19h tối nay thứ sáu 21/03/2014
Xin anh em cũng nhắc nhở nhau ngày tĩnh tâm vào chủ nhật 23/03/2014 tại Trung tâm mục vụ.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.