Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

: Lễ giỗ bạn JBT Lập

Thưa chư huynh
Xin gửi thư mời giỗ Ex JBt Lập 792
Xin anh em cầu nguyện cách đặc biệt cho bạn mình nhân ngày giỗ.
EX 772
PS: Khuya rồi. Ngày mai sẽ thêm thắt chi tiết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.