Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Bao cao thu-chi

Báo cáo thu-chi

 

Tồn quĩ kỳ trước: 87.684 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (13.000.000)] (Đã post ngày 21/11/2013)


08/02/2014, Đóng niên liễm 2014: +4.000.000 (Ánh500.000, Ân500.000, Bình500.000, Cảnh500.000, Dụng500.000, Lâm1.000.000, Phụng500.000)


Tồn quĩ: 3.912.316 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (13.000.000)]

 

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.