Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Bao cao thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 3.912.316 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (13.000.000)] (Báo cáo thu-chi 09/02/2014)


09/02/2014, Đóng niên liễm 2014: +500.000 (Dũng Ruồi500.000)

21/02/2014, Lãi ngân hàng (21/11/2013 đến 21/02/2014): +279.500


Tồn quĩ: 4.691.816 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (13.000.000)]

 

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.