Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

từ ExluroSG

Thưa chư huynh
Xin ghé vào trang web của trường để xem:
Ex 772
PS: Nếu Ex đầu vần 757 mà phát biểu đại để là đi nước ngoài mà chỉ tốn 0.5 chai , còn bao nhiêu quỹ bao hết nghe mới kinh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.