Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
TÌNH YÊU CAO VƯỢT MỌI TÌNH YÊU
2 Mac 7, 1.20-23.27b-29; Rm 8, 31b-39; Lc 17, 11b-19

Lời Chúa trong lễ Các Thánh Tử Đạo VN hôm nay gây sốc. Thật khó chấp
nhận. Thật ngược đời. Sao Chúa Giêsu lại đòi hỏi người theo Chúa phải
từ bỏ mạng sống mình cho Chúa? Sao một bà mẹ có thể đứng nhìn và còn
khuyến khích tất cả các con mình đi vào cái chết? Đó là tình yêu hay
thù hận? Đó là khôn ngoan hay điên dại? Đó là sự thật hay chỉ là ảo
tưởng? Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã chọn lựa thế nào?

Cac ngài đã chọn Sự thật hơn cả mọi sự thật. Trước mặt vua quan, Các
Thánh Tử Đạo đã phải quyết liệt chọn lựa sự sống hay sự chết, thể xác
hay linh hồn, trần gian hay Thiên Chúa. Đối với người đời chẳng có gì
thật hơn trần gian. Chẳng có gì cụ thể hơn thể xác. Và chẳng có gì quí
giá hơn mạng sống. Thế nhưng các ngài đã lựa chọn những điều mà thế
gian không thấy nên cho là ảo tưởng. Nhưng những ảo tưởng đó còn thật
hơn cả sự thật. Vì những gì thấy được rồi đến thời hạn phải tiêu tan.
Những giá trị đời này thật mong manh. Hình tượng thật ra là ảo ảnh.
Chỉ có Thiên Chúa mới vĩnh cửu, linh hồn mới bất tử và cái chết trong
đức tin mới đem lại sự sống đích thực. Ta hãy đọc lại tích truyện vị
tử đạo trẻ tuổi tên Mới người Thanh hóa:
Thế kỷ 19, khi cơn cấm đạo nổi mạnh trên tỉnh Thanh hoá, một hôm,
người ta dẫn đến trước mặt quan án một thiếu niên 17 tuổi – tên là MỚI
– Thấy mặt mũi khôi ngô tuấn tú, quan động lòng thương.
- MỚI - quan nói – con cứ đạp thánh giá đi, rồi ta sẽ ban thưởng một nén bạc.
- Bẩm quan lớn, một nén bạc chưa là gì.
- Được, ta sẽ ban một nén vàng. Con hãy đạp Thánh giá đi.
- Ồ, bẩm quan lớn, một nén vàng cũng vẫn còn ít quá.
- Sao ? quan sửng sốt, quát : Thế còn chưa đủ ư ? Vậy mày muốn bao nhiêu ?
- Bẩm, nếu quan lớn muốn tôi đạp Thánh giá, thì xin quan lớn hãy cho
tôi cái gì có thể mua được một linh hồn khác đã...
Và người thiếu niên bình tĩnh bước vào pháp trường, vẻ anh dũng tươi cười.
Chàng thanh niên này đã hiểu thấu đáo Lời Chúa: "Người nào được cả thế
giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi
gì"(Mt 16, 26). Và chàng đã chọn lựa điều có thực hơn cả sự thực.
Các ngài đã chọn sự Khôn ngoan hơn cả mọi khôn ngoan. Thánh Hồ đình Hy
là quan lớn trong triều đình. Thánh Tôma Thiện tuổi trẻ tài cao tương
lai hứa hẹn. Thánh Án Khảm giàu sang phú quí. Đó là những điều mà
người đời ước mơ. Thế mà các ngài đã từ bỏ tất cả. Người đời cho rằng
các ngài thật dại dột. Thế nhưng trước mặt Chúa, sự dại dột của các
ngài trở thành sự khôn ngoan. Và Chúa đã dùng sự dại dột để chế nhạo
sự khôn ngoan của người đời. Chúa đã đặt một người ngư phủ thất học
làm đầu Giáo hội. Đế quốc La mã hùng mạnh với những vua quan tài ba
lỗi lạc đã bách hại Giáo hội bé nhỏ trong 300 năm. Nhưng các Đại Đế
qua đi với các đế quốc hùng mạnh cũng chìm vào quên lãng. Trái lại
người ngư phủ thất học và căn nhà của ông vẫn bền vững. Tại Việt nam
cũng thế. Một nhóm người bé nhỏ nghèo hèn bị bách hại trong 3 thế kỷ
17, 18 và 19. Nhưng rồi các vua chúa qua đi và Giáo hội không những
bền vững mà còn phát triển mạnh mẽ. Vì thế thánh Phê rô Truật đã
khuyên chúng ta: "Ai khôn mới biết hiến mình cho chân lý, để chiếm hữu
phần gia nghiệp muôn đời". Quả thật sự dại dột của các ngài còn khôn
ngoan hơn cả mọi sự khôn ngoan trần gian. Vì các ngài đã nắm vững Lời
Chúa: "Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng
sống vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế
giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi
gì?"(Mt 16, 25-26).
Các ngài đã chọn Tình yêu cao vượt mọi tình yêu.
Chúa Giêsu vì yêu thương ta nên mong muốn ta sống như Người. Người mời
gọi ta hãy vác thập giá vì chính Người đã vác thánh giá. Người mời gọi
ta từ bỏ mạng sống vì chính Người đã từ bỏ mạng sống. Các Thánh Tử Đạo
đã hiểu được điều đó nên đã theo Chúa cho đến cùng, đã hiến mạng sống
để làm chứng cho Chúa. Đó là tình yêu đích thực, tình yêu cao cả, tình
yêu vượt trên mọi tình yêu như Chúa Giêsu đã nói: "Không ai có tình
yêu cao cả hơn người dám hi sinh tính mạng vì bạn hữu"(Ga 15, 13).
Bà mẹ trong sách Macabe có tình yêu đó. Nên bà khuyên nhủ các con hãy
hiến mạng sống cho Chúa. Chắc chắn bà phải đau khổ rất nhiều khi phải
chứng kiến cả 7 người con chết trong một ngày. Lòng bà chịu đau đớn
hơn cả cái chết. Bà đã có tình yêu vượt trên mọi tình yêu và đã truyền
cho cả 7 người con tình yêu lớn lao như thế.
Mỗi lần ôn lại hạnh tích các Đấng Tử Đạo, lòng chúng ta không khỏi
dâng lên chí khí hào hùng và ước nguyện được noi gương các ngài. Ngày
hôm nay, tuy không còn cảnh bắt đạo và giết người có đạo như xưa,
nhưng ta vẫn có thể noi gương các ngài, chịu tử đạo trong đời sống
hằng ngày.
Noi gương các ngài, ta hãy biết chọn những sự thật vượt trên mọi sự
thật. Đó là chọn Thiên Chúa chứ không chọn trần gian. Chọn linh hồn
chứ không chọn thân xác. Chọn chết đi trong quên mình, trong những hi
sinh nhỏ bé hằng ngày.
Noi gương các ngài, ta hãy biết chọn sự khờ dại trước mặt người đời để
được sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Hãy biết chọn địa vị thấp kém nhất.
Hãy biết chọn công việc tầm thường nhất. Hãy biết chọn bị thiệt thòi
để nhường phần hơn cho người khác. Hãy biết chọn bị quên lãng, bị
ruồng bỏ, bị khinh miệt vì Chúa.
Nhất là hãy biết chọn sống yêu thương. Yêu thương thật sự trong quên
mình mà không đòi được đền đáp. Yêu thương sẵn sàng tha thứ mọi lỗi
lầm, xúc phạm. Yêu thương dám hi sinh mọi sự kể cả tính mạng cho tình
yêu.
Sống như thế ta thật sự đi vào tinh thần Tám Mối Phúc Thật. Sống như
thế ta đang chịu tử đạo hằng ngày. Sống như thế, ta hằng ngày giặt áo
linh hồn trong Máu Con Chiên. Sống như thế ta không hổ thẹn là con
cháu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Anh Hùng. Sống như thế ta sẽ được
nhập đoàn cùng với đoàn đông đảo các thánh mặc áo trắng dài, tay cầm
cành thiên tuế được đến trước ngai Con Chiên.
Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xin giúp chúng con được can đảm noi
gương các ngài, luôn chọn lựa sự thật vượt trên mọi sự thật, chọn sự
khôn ngoan vượt trên mọi sự khôn ngoan và chọn lựa tình yêu vượt trên
mọi tình yêu. Xin thương đến Giáo Hội VN thân yêu. Amen.
TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.