Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Bài cho kỷ yếu 150 năm Chủng Viện Thánh Giuse Saigon

Thưa anh em lớp 68,
Thời hạn chót để nộp bài cho kỷ yếu 150 năm của trường mình (30/11/2012) sắp đến,
xin anh em nhanh chóng nộp bài cho ex tôi để tổng hợp và chuyển về Ban biên tập cho kịp.

Nay thông báo,
Ánh 757

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.