Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 834.772 + [500USD + ngân hàng (1 lượng vàng SJC + 18.000.000)]

(Đã post Báo cáo thu-chi 15/9/2012)

 

27/9 /2012:

Đóng niên liễm 2012: Cầu500.000

quà thăm Ex Khải 787: 2.000.000

quà thăm Exa Tuấn 813: 500.000

21/11/2012: Lãi ngân hàng (VND) 540.000 (21/8/2012 đến 21/11/2012)

(Kỳ trước ghi nhầm kỳ hạn ngân hàng 21/5/2012 đến 21/8/2012, không phải 21/5/2012 đến 21/7/2012)

Rút tiền ngân hàng: 1.000.000 (còn lại 18.000.000-1.000.000 = 17.000.000)

 

Tồn quĩ: 374.772 + [500USD + ngân hàng (1 lượng vàng SJC + 17.000.000)]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.