Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Cuoi tuanVề phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ ĐỨC CHÚA”
                                                                                                           Gs 24, 15
THEO CHÚA HAY KHÔNG?
SỰ ĐỒI LẬP ĐÁNG KINH NGẠC CỦA HAI GIA TỘC CÓ
 VÀ KHÔNG CÓ TÍN NGƯỠNG SAU 200 NĂM      
Tất cả mọi người đều tin rằng, tôn giáo và tình yêu đối với một người mà nói là quan trọng vô cùng, đặc biệt là đối với tinh thần và sức khỏe, đối với sự hòa thuận trong gia đình. Nhưng nó quan trọng chừng nào? Rất nhiều người có thể không hiểu rõ lắm.     
Thống kê sau 200 năm của 2 gia tộc: Có hai gia tộc cùng thời, gia tộc Edwards tin vào Kitô Giáo , còn gia tộc Marc Jukes nổi danh là vô thần. Hơn nữa Marc Yukos từng nói với Edwards rằng:                                

  “Ông tin Chúa Jesus, còn tôi thì vĩnh viễn không tin!”
Người ta đã thống kê tình hình của gia tộc Edwards sau 200 năm, cũng thống kê tình huống của gia tộc Marc Jukes sau 200 năm, kết quả cụ thể như sau:           
1 – Gia tộc Edwards 
Nhân khẩu: 1394 người; trong đó có: 100 vị giáo sư đại học, 14 hiệu trưởng các trường đại học, 70 vị luật sư, 30 vị thẩm phán, 60 bác sĩ, 60 nhà văn, 300 vị mục sư, thần học, 3 nghị viện, 1 phó tổng thống.         
2 – Gia tộc Max Jukes         
Nhân khẩu: 903 người; trong đó có: 310 lưu manh, 130 người ngồi tù 13 năm trở lên, 7 người phạm tội giết người, 100 người nghiện rượu, 60 người ăn trộm, 190 kỹ nữ, 20 thương nhân, trong đó có 10 người là học kinh doanh trong tù giam. 
Học giả A. E. Winship người Mỹ đã làm một cuộc nghiên cứu vào năm 1900, so sánh hai gia tộc, ghi thành một khảo luận “Jukes – Edwards”. Ông theo dõi sự phát triển của 2 gia tộc qua 200 năm nay.
Thời gian thật vĩ đại, bởi vì từ nó có thể chứng kiến hết thảy chân thật và phù hoa! Thế giới này không có gì là ngẫu nhiên.    
Rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu, trải qua 200 năm tại sao kết quả lại khác biệt như vậy. Nguyên nhân căn bản là vì gia tộc Edwards có được sức mạnh từ tôn giáo. 
Sau tôn gíao, họ gieo xuống hai hạt giống quan trọng:      
– Hạt giống gieo thứ nhất là hướng thiện và yêu thương. Cho nên gia tộc mới có nhiều bác sĩ, giáo sư và hiệu trưởng như vậy.         
– Hạt giống gieo thứ hai là sự kính sợ. Cho nên những đứa trẻ sinh ra trong gia đình này luôn ghi nhớ rằng trên đầu còn có Thượng Đế.
Không biết bạn có chú ý đến không, tại sao gia tộc Marc Jukes lại có nhiều lưu manh, ăn trộm và kỹ nữ như thế?    
Cũng vì gia tộc nàykhông dạy cho con cháu sự kính sợ. Theo Kinh Thánh: "Kinh sợ Chúa là đầu mối mọi sự khôn ngoan."
Không dạy sự kính sợ cho con cháu. Nên trong nội tâm của họ là: Ông trời là gì chứ, ta mới là lớn nhất, không có điều gì mà ta không dám làm …
Kết quả của hai gia tộc sau 200 năm, đã cho chúng ta cảm nhận năng lực to lớn của tình yêu và tôn giáo.                                                                   

 Chúng ta có dám  lập lại lời xác tín của Phê rô:                
  Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?”  
Xem thêm:     http://archive.org/stream/jukesedwards15623gut/15623.txt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.