Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 19.339.700 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (12.000.000, 6 tháng)] (Đã post Báo cáo thu-chi 10/7/2015)

 

CHI dã ngoại Hè 2015

Xe: 6.500.000

Ăn (3 bữa chính): 6.200.000 (có tính tiền nước đá & buổi cuối thêm 1 bàn)

Các khoản khác (ghế ngồi, ăn sáng, v.v.): 2.455.000

TỔNG: 15.155.000

PS:

* Anh em đem theo quá nhiều đồ ăn, thức uống (Công, Dụng, Hoà, v.v., nhất là LT & Thắng Đinh), mình không nhớ nổi chi tiết nên xin miễn liệt kê. Ngoài ra LT & Exa LT ủng hộ liên hoan tối.

* Vật giá leo thang ghê gớm: Giá cả dịch vụ (xe & ăn) năm nay tăng khoảng gấp rưỡi năm trước!!!

 

31/7/2015, anh em trả tiền phòng còn dư: +220.000 (có tính tiền adapter rồi nghe LT!!!)

31/7/2015, Ân đóng tiền dã ngoại cho người nhà: +1.000.000

31/7/2015, Đóng niên liễm 2015: +5.368.000 (Liên500.000, Tuấn500.000, Thắng Đinh200USD=4.368.000)

 

Tồn quĩ : 10.772.700 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (12.000.000, 6 tháng)]

(Đã post Báo cáo thu-chi 01/8/2015)

 

 

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.