Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Fwd:

Gởi anh em 1 số thông tin:

1. Quĩ lớp còn 2.000.000 tiền mặt & 13.000.000 trong ngân hàng. Có thể sử dụng tối đa 10.000.000. Dự kiến chi xe khoảng 5.000.000 & 5.000.000 dự phòng.

2. Khách sạn Tháng 10, xem:


3. Khách sạn Bảo đảm hàng hải, xem file đính kèm.

Đề nghị: Ở tại Khách sạn Tháng 10, ăn tại nhà nghỉ Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn (45.000/ suất), dự kiến đóng góp cho 2 khoản này khoảng 400.000/ người.


---------- Forwarded message ----------
From: namcau <namcau@gmail.com>
Date: 2014-06-28 14:41 GMT+07:00
Subject:
To: NamLB <ngthaian@gmail.com>

Gửi từ Samsung Mobile

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.