Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Fwd:---------- Forwarded message ----------
From: Jerome Nguyen Van Noi <jeromenoi@gmail.com>
Date: 2014-06-23 7:15 GMT+07:00
Subject:
To: loichua@googlegroups.com Khẩn cấp! Xin vui lòng thông báo cho tất cả........


Những ngày tới xin nhớ: không mở bất kỳ tin nhắn có chứa tin đính kèm gọi là: "
Cập nhật choWindows Live" bất kể người gửi cho bạn. Nó là virus đốt cháy toàn bộ ổ cứng. Virus xuất phát từ 1 người biết danh sách địa chỉ của bạn.

Nên gửi tin nhắn này cho tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn.

Nếu nhận tin nhắn với file đính kèm"Windows Live Update",

Ngay cả khi nó gửi bởi 1 người bạn, không mở, lập tức tắt máy.

Đây là virus tệ nhất do CNN công bố, và được phân loại theo Microsoft như là virus phá hoại nhất bao giờ hết.

Virus này được phát hiện bởiMcAfee hôm qua.

Không có khả năng sửa chữa cho loại virus.

Nó phá hủy Sector Zero từ đĩa cứng.

Xin nhớ:
 nếu gửi thông tin này đếnđịa chỉ liên lạc của bạn sẽ bảo vệ tất cả chúng ta.
 Cập nhật choWindows Live" bất kể người gửi cho bạn. Nó là virus đốt cháy toàn bộ ổ cứng. Virus xuất phát từ 1 người biết danh sách địa chỉ của bạn.

Nên gửi tin nhắn này cho tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn.

Nếu nhận tin nhắn với file đính kèm"Windows Live Update",

Ngay cả khi nó gửi bởi 1 người bạn, không mở, lập tức tắt máy.

Đây là virus tệ nhất do CNN công bố, và được phân loại theo Microsoft như là virus phá hoại nhất bao giờ hết.

Virus này được phát hiện bởiMcAfee hôm qua.

Không có khả năng sửa chữa cho loại virus.

Nó phá hủy Sector Zero từ đĩa cứng.

Xin nhớ:
 nếu gửi thông tin này đếnđịa chỉ liên lạc của bạn sẽ bảo vệ tất cả chúng ta.
Urgent ! Please inform all.........In the coming days be mindful: do not open any message that contains an attachment called: "Update for Windows Live" regardless of who send to you.

It is a virus that burns the whole hard drive. This virus comes from a known person who has your address list.

This is why you should send this message to all your contacts.

If you receive a message with the attachment "Windows Live Update" even if it is sent by a friend, do not open and immediately turn off your computer.

This is the worst virus announced by CNN, and has been classified by Microsoft as the most destructive virus ever.

This virus was discovered by McAfee yesterday.

There is no possibility of repair for this type of virus.
It simply destroys Sector Zero from the hard disk.

--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Song Loi Chua".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến loichua+unsubscribe@googlegroups.com.
Để có thêm tùy chọn, hãy truy cập https://groups.google.com/d/optout.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.