Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Xin đính chính
Chỗ đoàn ta đi tham quan thường được gọi là nhà thờ chợ nhỏ. Ở nơi đây đức hồng y Gioan tẩy giả Phạm Minh Mẫn [ Cha Trương Bửu Diệp cũng thế] đã từng theo học, lúc đó còn gọi là chủng viện Nam Vang.
Khi đó cả miền sông nước Hậu Giang còn thuộc về địa phận Nam Vang.
Hiện nay, cha Hùng dỗ 784 có dạy chủng viện Cam Bốt, nhưng không phải là chủng viện này.
Còn đức Gioan 23 ( hồng y Giuseppe Roncalli) thì chắc chắn chưa qua miền Á Châu bao giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.