Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Cầu nguyện cho linh hồn Phêrô

Xin được thông công với gia đình Thiên và các EX68 trong lời nguyện chiều nay cho linh hồn Phêrô mau hưởng thánh nhan Chúa.

 Thành 802

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.