Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Về: Cấp báo

Thành kính chia buồn cùng Tang quyến.  Cậy vì danh Chúa nhân từ, cho Linh hồn Cụ Phê-rô  được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng.  Amen.
Ex tôi đang không có ở Sài gòn nên không tham gia cùng các Ex được. 
Đạt, 775

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.