Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM C (Lc 7,36 - 8,3)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.