Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Fwd: Ex 802---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: PHT 800 <exluro68@gmail.com>
Ngày: 12:36 Ngày 25 tháng 6 năm 2013
Chủ đề: Re: Ex 802
Đến: Du Sinh <dusinh@gmail.com>


Thưa các bác,
Không biết "dinh cơ" nơi quận Cam của bác DM thế nào, chứ nơi ẩn trú của KS Thành mỡ thì thua cái bếp kiểu Louis XIV của bác bố Tây, hihi. Only joking.
PHTKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.