Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

re: ngày hội trường

Thưa anh em
Tổng kết lớp 68 có 43 đăng ký người tham dự ngày hội truyền thống , chưa kể các cha( cha Nguyện không đi được, cha Định 776 và cha Hùng Vũ 786 sẽ cố gắng thu xếp; Không liên hệ được cha Thước 812; còn cha Hùng Đỗ 784 có lẽ sẽ tham dự trong thành phần ban giám đốc DCV).
Trong ngày này có exa Nguyễn Văn Lập 792 ( chị Đỗ Thị Liên, sẽ đi cùng con, dự ngày hội trường trong dịp kỷ niệm 150 năm)
Một con số đáng nể trong năm nay. DR đã lên danh sách gửi Ex Thuận 945 lớp 70 để in thẻ cho anh em và đăng ký cơm trưa. Lớp 68 dự kiến sẽ ngồi 4 bàn.
Như vậy dự kiến sẽ có đầy đủ các thành phần để ban trù bị có thể tham khảo ý kiến việc tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày nhập trường.
Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.