Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

re: đăng ký

Chào anh em nhà Ex 68
Về kỷ yếu LT 763 đã mạnh dạn đăng ký 40 cuốn: việc này coi như ổn.
Xin anh em đăng ký tham dự ngày 01/5/2013 : xin anh em thông báo sớm để ban tổ chức lo việc ăn trưa cho chu đáo.
và khám chữa bệnh[ đã có 2 anh đầu vần đăng ký]
EX 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.