Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Re: Thông Báo Tuyển Sinh Học Viện Công Giáo Việt Nam

Thưa chư huynh
Xin vui lòng gửi gấp những thay đổi về địa chỉ, số điện thoại hay địa chỉ email để kịp gửi cho ex Luro Sài gòn kịp đăng
Cám ơn anh em nhiều
DN

2017-02-27 9:44 GMT+07:00 Nguyen Thai An <ngthaian@gmail.com>:
DT 770 đang làm hồ sơ. Có anh em nào theo không?


Thông báo Tuyển sinh cho 

Chương trình Cử Nhân Thần Học (S.T.B) 

Cao Học Thần Học (S.T.L) 

trong năm học 2017-2018 

 tại Học Viện Công Giáo Việt Nam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.