Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Báo cáo thu-chi

Xin gởi lại


Tồn quĩ kỳ trước: 5.175.465 + 100USD +1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (23.000.000, 6 tháng)] (Đã post Báo cáo thu-chi 28/12/2016)

 

18/02/2017: Viếng Exa Tuấn (vòng hoa + phúng điếu, Ân phụ trách) = 1.000.000

18/02/2017: Đóng quĩ = +3.000.000 (Ánh500.000, Bình500.000, Cảnh500.000, Công500.000, Dụng500.000, Dũng Ruồi500.000)

 

Tồn quĩ: 7.175.465 + 100USD +1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (23.000.000, 6 tháng)] 

 

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.