Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

Fwd: Thông Báo Tuyển Sinh Học Viện Công Giáo Việt Nam

DT 770 đang làm hồ sơ. Có anh em nào theo không?


Thông báo Tuyển sinh cho 

Chương trình Cử Nhân Thần Học (S.T.B) 

Cao Học Thần Học (S.T.L) 

trong năm học 2017-2018 

 tại Học Viện Công Giáo Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.