Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 2.942.000 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (18.000.000)] (Đã post Báo cáo thu-chi 21/11/2014)


01/5/2015, Hỗ trợ phát thưởng Ex Luro Trường (24 suất gồm hiện kim & hiện vật, chi phí hơn 2.000.000đ): 590.000

01/5/2015, Đóng niên liễm 2015: +1.000.000 (Ân500.000, Phụng500.000)

21/5/2014, Lãi ngân hàng (21/11/2014 đến 21/5/2015): +648.000

21/5/2014, Gởi ngân hàng thêm: 4.000.000


Tồn quĩ: 000 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (12.000.000, 6 tháng; 10.000.000, 1 tháng)]


Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.


PS: - Mình để 1 khoản gởi ngân hàng ngắn hạn (1 tháng, 10 triệu) nhằm chuẩn bị chi cho kỳ nghỉ hè thường niên.

- Trang blog exluro68 đã chết tươi, nhờ các "chiên dza" xử lý giùm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.