Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Re: Về: M?n g?i đ?n các b?n EX68 và gia đ?nh

Thưa anh em
Ex trùm Nghĩa 765 xin gửi lời chúc đại gia đình lớp 68 một câu ngắn gọn.
Cầu xin Chúa Hài Đồng ở với mọi gia đình lớp 68.
Sau đó ông trùm đi nhà thờ xướng kinh. Ha ha. Đảm bảo Chúa động lòng.
EX 772



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.