Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Xin bổ sung

Thưa chư huynh

Xin nói thêm là gia đình ex Chung 765 gửi lời thăm anh em tất cả.

Ex Chung 765 bận nhiều việc đạo đức chính đáng như cung nghing Chúa Kito làm vua trong gia đình. (Đây là chương trình của giáo phận Cần Thơ, giáo xứ Cờ Đỏ không gia đình nào nhận nên ông trùm Nghĩa nhà mình nhận vào ngày 30/4/2014). Tuy nhiên sự thật là đón nhận tượng Lòng Thương xót Chúa??? Ông trùm dạy giáo lý hơi bị nhiều nên ngoài việc đồng áng và cầu nguyện chả còn bao nhiêu thời gian.

Hôm qua LP767 không có mặt cho nên việc bàn thảo dụ ngọan hè chưa bắt đầu. Nghe đâu lớp đã đi Campuchia rồi năm nay tính đi qua Lào nhưng mùa này nước bạn mưa thối đất nên phải xem lại… và quan trọng nhất về phương diện kinh tế  là có vẻ"tuyên bố lèo"(hết trích)!

Xin anh em xem ai có thể thì đi dự: http://exlurosg.net/?p=6654

 

Xin nhắc lại còn hai tương Lòng Chúa xót thương( kỷ niệm của lớp 64 nhân 50 năm nhập trường) và hai cuốn sách 10 tập kỷ yếu của TCV Sài gòn ( cho tới NK 66-67) do cha Hồ Văn Xuân gửi tặng. A h em nào cần xin lien hệ ngay qua email hay điện thoại…

Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.