Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

1-5-2014

Thánh Lễ
                                                 Kỷ niệm 50 năm nhập trường của lớp 64                                        Exo 785 dâng quà Ex Saigon lên Đúc Cha


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.