Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Ngày ... họp 1-5


                                                   Ex 68 chuẩn bị phát thưởng cho các cháu

                                           Cuốn kỷ yếu của Cha Xuân tặng các Ex                               
                                                       Ban tổ chức ...uh...mệt quá!                             
                                                             Ex 68 cũng rinh được 01 giải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.