Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Bao cao thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 4.691.816 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (13.000.000)] (Báo cáo thu-chi 21/02/2014)


22/3/2014: Quà mừng khánh thành tòa nhà mới Đại Chủng Viện: 2.000.000


01/5/2014: Thành802 đóng niên liễm 2014: +1.100.000 (Dũng Ruồi chuyển)


01/5/2014: Hỗ trợ phát thưởng Ex Luro Trường (27 suất gồm hiện kim & hiện vật), vé số (200 vé), tiệc (3 bàn): 1.791.816

 

Tồn quĩ: 2.000.000 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (13.000.000)]

 

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.