Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Tấm ảnh chụp mang tính ' tiên tri '


Ba vị Giáo Hoàng kế tiếp nhau cùng hiện diện trong một tấm ảnh chup

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.