Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Fwd: VN catholic


---------- Forwarded message ----------
From: TVu <tvu802@gmail.com>
Date: Sun, Jan 4, 2015 at 7:53 PM
Subject: VN catholic
To: Du Sinh <dusinh@gmail.com>


Viet Nam has a new cardinal.
Archbishop Pierre Nguyen Van Nhon (Vietnam)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.