Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước6.377.465 + 300USD + 300euro + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (23.000.000, 6 tháng)] (Đã post Báo cáo thu-chi 28/6/2017)


04/7/2017: đóng quĩ: +500.000 (Vương)

19/7/2017: đóng quĩ: +500.000 (Tuấn)

19/7/2017: đóng góp cho đợt dã ngoại: +1.000.000 (Tuấn), +1.000.000 (Ân)

24/7/2017: đổi 300euro: +7.938.000 (26.460 x 300)

 

CHI dã ngoại Hè 2017

Xe: 7.500.000

Ăn (3 bữa chính): 5.600.000

Ăn sáng (2 bữa): 1.520.000

Các khoản khác (nước, tip tài xế, v.v.): 1.250.000 (bia, Coca uống không hết nên trừ bớt tiền)

TỔNG: 15.870.000


PS:

DT thết đãi đoàn độ họp mặt tối 18/7 & gọi thêm món ăn cho bữa chính

Hoà tiếp tế 1 chai Hennessy & 1 thùng nước ngọt (toàn bộ rượu đã được xử lý gọn)

V/v ăn sáng tự túc: không tiện lắm nên nhân có khoản đóng góp riêng cho đợt dã ngoại, quĩ chi luôn.

 

Tồn quĩ: 1.445.465 + 300USD + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (23.000.000, 6 tháng)]

 

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.