Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước5.095.465 + 300USD +1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (23.000.000, 6 tháng)]

(Đã post Báo cáo thu-chi 02/5/2017)

 

24/5/2017: lãi ngân hàng (21/11/2016 đến 24/5/2017): +782.000

26/6/2017: đóng quĩ: +300euro (Toàn Thắng), +500.000 (Phụng)

 

Tồn quĩ: 6.377.465 + 300USD + 300euro + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (23.000.000, 6 tháng)]

 

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.