Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 7.175.465 + 100USD +1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (23.000.000, 6 tháng)] (Đã post Báo cáo thu-chi 22/02/2017)

 

08/3/2017: đóng quĩ = +500.000 (Lâm)

01/4/2017: đóng quĩ = +500.000 (Hoà780)

21/4/2017: viếng thân mẫu Ex Hiến (Ánh phụ trách) = 1.000.000

28/4/2017: đóng quĩ = +200USD (Thắng Đinh)

29/4/2017: quà mừng Kim khánh cha giáo Félix Thiện (Công đại diện lớp) = 500.000

01/5/2017: phát thưởng Ex Luro Trường (13 suất gồm hiện kim & tập (Công, Xuân Hùng & Ân phụ trách): 1.580.000

 

Tồn quĩ: 5.095.465 + 300USD +1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (23.000.000, 6 tháng)]

 

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.


PSThắng Đinh gởi 10 phần quà kỷ niệm Kim khánh cha Đa Minh Đinh Ngọc Lễ cho anh em không đi dự hôm 22/4/2017. Đã trao 3 phần hôm 1/5, 7 phần còn lại anh em ghé mình nhận. 4 người đến đầu tiên sẽ được "khuyến mãi" 1 tập sách lễ ngày Hội trường 1/5/2017!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.