Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

HAPPY BIRTHDAY

THIÊN TĂNG TUẾ NGUYỆT NHÂN TĂNG THỌ,
XUÂN MÃN CÀN KHÔN, PHÚC MÃN ĐƯỜNG.
CHÚC MỪNG CHA HÙNG VŨ NGÀY SINH NHẬT.


ExLiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.