Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Chúc mừng bổn mạnh Thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.