Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

CHÚA GIÁNG SINH – LỜI CHÚA THÁNH LỄ BAN NGÀY (Ga 1,1-5.9-14)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.