Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A - KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Lc 1,26-38)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.