Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 5.534.215 + 100USD +1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (19.000.000, 6 tháng)]
(Đã post Báo cáo thu-chi 02/9/2016)
 
08/11/2016: Phúng điếu thân phụ Ex Phúc (LT phụ trách) = 1.000.000
24/11/2016: lãi ngân hàng (21/5/2016 đến 24/11/2016): +641.250
24/11/2016: gởi thêm ngân hàng: 4.000.000
21/12/2016: LT góp quĩ: +1.000.000
23/12/2016: Viếng thân mẫu Ex Cảnh (vòng hoa + phúng điếu, Ân phụ trách) = 1.000.000
24/12/2016: Bách tặng quĩ: +4.000.000
 
Tồn quĩ: 5.175.465 + 100USD +1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (23.000.000, 6 tháng)]
Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.