Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

Báo cáo thu-chi 30/7/2016

Tồn quĩ kỳ trước: 8.734.215 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (19.000.000, 6 tháng)]
(Đã post Báo cáo thu-chi 25/5/2016)
11/6/2016:
Đóng niên liễm 2016: +500.000 (Lâm)
28/7/2016:
PHT tặng quĩ: +8.000.000 (Ánh chuyển)
CHI dã ngoại Hè 2016 (DR phụ trách)
Xe: 5.000.000
Ăn (3 bữa chính): 3.200.000
Nước: 300.000
TỔNG: 8.500.000
 
Tồn quĩ: 8.734.215 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (19.000.000, 6 tháng)]
 
Góp quà mừng Tân Giám mục: cha già Thước 3.000.000
 
Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.