Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 4.707.215 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (19.000.000, 6 tháng)] (Đã post Báo cáo thu-chi 24/3/2016)

01/5/2016:
Đóng niên liễm 2016: +1.500.000 (DR500.000, Công500.000, Phụng500.000)
PHT tặng quĩ: +5.000.000 (Ánh chuyển)
Phát thưởng Ex Luro Trường (17 suất gồm hiện kim (1.950.000, Ân & Phụng phụ trách) & tập (500.000, Công phụ trách)): 2.450.000
Xổ số Ex Luro Trường (15 vé): 150.000
Phúng điếu nhạc phụ Ex Phúc (Phụng phụ trách) = 500.000
24/6/2016: lãi ngân hàng (24/11/2015 đến 24/5/2016): +627.000
Tồn quĩ: 8.734.215 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (19.000.000, 6 tháng)]
 
Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.