Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Báo cáo thu-chi

Tồn quĩ kỳ trước: 10.772.700 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (12.000.000, 6 tháng)]
(Đã post Báo cáo thu-chi 01/8/2015)

20/10/2015, đám tang Hiệp: 3.950.000 (3.000.000 xe; 200.000 vòng hoa; 750.000 ăn sáng)
Đóng niên liễm 2015: +500.000 (Lâm)
24/11/2015, lãi ngân hàng (21/5/2015 đến 24/11/2015, mình đi vắng nên tất toán chậm 3 ngày): +384.515
24/11/2015, gởi thêm ngân hàng: 7.000.000
 
Tồn quĩ : 707.215 + 1 lượng vàng SJC + [500USD + ngân hàng (19.000.000, 6 tháng)]

Cám ơn các anh em đã đóng góp cho QUĨ LỚP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.